Övrig information

Vi har bilder på de flesta av våra möbler här på vår hemsida.

Tyvärr kan man inte helt försäkra sig om att färgerna på bilderna motsvarar de riktiga färgerna på våra möbler, saker som färg och kontrastinställningar på olika bildskärmar påverkar resultatet. För att säkert veta hur färgerna ser ut behöver man se dom i verkligheten, men dessa bilder ger er ändå en liten uppfattning om hur de ser ut. Dessutom är det svårt att på dessa bilder se hur vår penselstrukna lasyr ser ut och det kan bara upplevas på en riktig möbel.

Vi har lite äldre miljöbilder från vår butik där ni kan se våra möbler tillsammans.
Vi försöker uppdatera hemsidan med nya bilder och produkter vartefter vi hinner med.

Kontakta gärna oss på telefon eller via epost.
Tel: 0158-138 50, epost: info@amells.se

Välkommen tillbaka snart igen!

Ni kan givetvis kontakta oss direkt på telefon nummer 0158-13850
eller ännu hellre besök oss i vår butik i Gnesta!

Alla bilder och texter på denna hemsida tillhör Åmells Möbler i Gnesta AB
Sidorna skapade av Jonny Mellberg.