Piedestal nr 87B Skeppsta

Här är vår piedestal nr 87x Skeppsta

På bilden är de vitmålade i färg nr 502 (NCS S 0502-Y)

87B = Höjd 92cm
87C = Höjd 71cm
87D = Höjd 48cm